NAHOŘANSKÁ a.s.                       549 07 Nahořany nad Metují 112  

Člen skupiny AGRO CS a.s.

 

zapsaná v OR oddíl B 1803 u KS Hradec Králové

sekretariát      tel. 491 471 265, 730 542 137

                       e-mail:  sekretariat@nahoranska.cz

 

Vedoucí pracovníci a.s. :

ředitel Ing. Jan Rathouský tel. 605 768 605 e-mail: rathousky@nahoranska.cz
vedoucí RV  Ing. Bohuslav Žďárský tel. 603 462 382 e-mail: rv@nahoranska.cz
vedoucí ŽV Otakar Truněček tel. 605 318 995 e-mail: zv@nahoranska.cz
vedoucí mechanizace Ing. Petr Kopecký tel. 737 063 430 e-mail: kopecky@nahoranska.cz 
evidence půdy Ing. Václav Kratěna tel.. 731 029 982 e-mail: puda@nahoranska.cz
ekonomický úsek Eva Bartáková tel. 737 804 522 e-mail: eu@nahoranska.cz

Kontakt

Nahořanská a.s.
Nahořany 112
491471265
FAX 491471265

NAHOŘANSKÁ a.s.